Bishop Thomas Dabre’s dubious role in Vincent sex scam nailed by his own documents

पुण्यातील सेक्स स्कॅण्डलमध्ये बिशपचा रोल उघडकीस

पुण्यातील सेक्स स्कॅण्डलमध्ये बिशपचा रोल उघडकीस लेखक : उन्मेष गुजराथी  26 Oct, 2022 उन्मेष गुजराथी स्प्राऊट्स Exclusive वादग्रस्त व लिंगपिसाट फादर विन्सेंट परेरा हा होमोसेक्सयुअल आहे, सध्या तो जामिनावर सुटला आहे. त्याचे कोणाशी, कोणत्या पद्धतीचे संबंध होते, हे उघडकीस...
Sex starved demon in Father Vincent Pereira

Sex starved demon in Father Vincent Pereira

Sex starved demon in Father Vincent Pereira लेखक : उन्मेष गुजराथी    24 Oct, 2022 Unmesh GujarathiSprouts Exclusive Father Vincent Pereira (56) under private house arrest at Nav Sadhana Diocesan Pastoral Centre by Pune Bishop Thomas Dabre within a Church complex...
Sex starved demon in Father Vincent Pereira

लिंगपिसाट फादरची कारकीर्द अनैसर्गिक अत्याचारांनी भरलेली

लिंगपिसाट फादरची कारकीर्द अनैसर्गिक अत्याचारांनी भरलेली लेखक : उन्मेष गुजराथी    24 Oct, 2022 उन्मेष गुजराथी स्प्राऊट्स Exclusive महाराष्ट्राच्या पुणे जिल्ह्यात हडपसर नावाचे गाव आहे. या गावातील १३ वर्षीय शालेय मुलावर फादर विन्सेंट परेरा ( ५६ ) याने वारंवार...