बेकायदेशीरपणे औषध बनवणाऱ्या कंपनीच्या माफियांना FDA चा आशीर्वाद

बेकायदेशीरपणे औषध बनवणाऱ्या कंपनीच्या माफियांना FDA चा आशीर्वाद

बेकायदेशीरपणे औषध बनवणाऱ्या कंपनीच्या माफियांना FDA चा आशीर्वाद लेखक : उन्मेष गुजराथी  10 Apr, 2023 उन्मेष गुजराथीस्प्राऊट्स Exclusive महाराष्ट्र राज्याच्या पुणे जिल्ह्यातील वाकड तालुक्यात दररोज बेकायदेशीरपणे औषधे बनवली जातात व या औषधांची ‘इंडियामार्ट’...
यूजीसीच्या सहकार्याने मानद डॉक्टरेटच्या बोगस पदव्या विकण्याचा सुळसुळाट

यूजीसीच्या सहकार्याने मानद डॉक्टरेटच्या बोगस पदव्या विकण्याचा सुळसुळाट

यूजीसीच्या सहकार्याने मानद डॉक्टरेटच्या बोगस पदव्या विकण्याचा सुळसुळाट लेखक : उन्मेष गुजराथी  8 Apr, 2023 उन्मेष गुजराथीस्प्राऊट्स Exclusive भारतात मानद डॉक्टरेटच्या बोगस पदव्या  (Honorary PhD ) विकण्याचा सुळसुळाट झालेला आहे. याप्रकरणी वारंवार तक्रारी करून सुद्धा...
बोगस सह्यांच्या आधारे ‘एसआरए’ने बिल्डरला दिल्या विकास परवानग्या

बोगस सह्यांच्या आधारे ‘एसआरए’ने बिल्डरला दिल्या विकास परवानग्या

बोगस सह्यांच्या आधारे ‘एसआरए’ने बिल्डरला दिल्या विकास परवानग्या लेखक : उन्मेष गुजराथी  3 Apr, 2023 उन्मेष गुजराथीस्प्राऊट्स Exclusive महाराष्ट्राचे कुलदैवत असणाऱ्या खंडोबा देवस्थानाला दानरूपी मिळालेल्या जमिनीची बेकायदेशीररीत्या विक्री करण्यात आलेली आहे व...
बोगस सह्यांच्या आधारे ‘एसआरए’ने बिल्डरला दिल्या विकास परवानग्या

बोगस सह्यांच्या आधारे ‘एसआरए’ने बिल्डरला दिल्या विकास परवानग्या

बोगस सह्यांच्या आधारे ‘एसआरए’ने बिल्डरला दिल्या विकास परवानग्या लेखक : उन्मेष गुजराथी  3 Apr, 2023 उन्मेष गुजराथीस्प्राऊट्स Exclusive झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेतील ठरावाची पडताळणी केली. या पडताळणीच्या आधारे बिल्डरला...