खारघर श्री सेवक मृत्यू प्रकरणी पुरावे सादर करा – पनवेल न्यायालयाचे आदेश

खारघर श्री सेवक मृत्यू प्रकरणी पुरावे सादर करा – पनवेल न्यायालयाचे आदेश

खारघर श्री सेवक मृत्यू प्रकरणी पुरावे सादर करा – पनवेल न्यायालयाचे आदेश लेखक : उन्मेष गुजराथी  21 Jul, 2023   Unmesh Gujarathi खारघर येथे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्याच्या वितरण दिवशी चेंगराचेंगरी व अव्यवस्थेमुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे राज्य...