SRA issued development permits to builder based on bogus signatures

बोगस सह्यांच्या आधारे ‘एसआरए’ने बिल्डरला दिल्या विकास परवानग्या

बोगस सह्यांच्या आधारे ‘एसआरए’ने बिल्डरला दिल्या विकास परवानग्या लेखक : उन्मेष गुजराथी  29 Mar, 2023 उन्मेष गुजराथीस्प्राऊट्स Exclusive झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेतील ठरावाची पडताळणी केली. या पडताळणीच्या आधारे बिल्डरला...
Trustee of Khandoba Temple illegally sells donated land

खंडोबाला दान दिलेल्या जमिनीची बेकायदेशीर विक्री

खंडोबाला दान दिलेल्या जमिनीची बेकायदेशीर विक्री लेखक : उन्मेष गुजराथी  28 Mar, 2023 उन्मेष गुजराथी स्प्राऊट्स Exclusive महाराष्ट्राचे कुलदैवत असणाऱ्या खंडोबा देवस्थानाला दानरूपी मिळालेल्या जमिनीची बेकायदेशीररीत्या विक्री करण्यात आलेली आहे व त्यातून कोट्यवधी रुपयांची...
तहसीलदाराने न्यायालयाचा अवमान करून नियमबाह्य पद्धतीने शेकडो घरे केली जमीनदोस्त

तहसीलदाराने न्यायालयाचा अवमान करून नियमबाह्य पद्धतीने शेकडो घरे केली जमीनदोस्त

तहसीलदाराने न्यायालयाचा अवमान करून नियमबाह्य पद्धतीने शेकडो घरे केली जमीनदोस्त लेखक : उन्मेष गुजराथी  16 Mar, 2023 उन्मेष गुजराथीस्प्राऊट्स Exclusive बिल्डरच्या फायद्यासाठी तहसीलदाराने मुंबई उच्च न्यायालय व शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे उल्लंघन केले, व...